Služby

 

        Vyberte si zo širokej ponuky našich služieb. Ponúkame: zabezpečenie realizácie projektov a technických riešení, rekonštrukcie, adaptáciu, prerábky a iné. Vieme poskytnúť kvalifikovanú pracovnú silu aj pre krátkodobé zákazky v teréne alebo priamo vo Vašej spoločnosti. Zoznam činností spojených s našou inžinierskou, projekčnou,  manažérskou a expertnou činnosťou ako aj  zoznam skúseností v jednotlivých oblastiach je široký a stále narastá.
 

Výber činností a skúseností:
- 3D modelovanie v CAX, CAD systémoch
- Prekresľovanie 2D dokumentácie do 3D
- Parametrizácia modelov
- Progresívne metódy v konštruktérskej praxi
- Metodika konštruovania
- projektovanie potrubí
- projektovanie oceľových konštrukcií
- projektovanie tlakových nádob v energetickom a chemickom priemysle
- projektovanie v oblasti spracovania biomasy
- projektovanie bioplynových staníc s mokrou alebo suchou fermentáciou
- výroba peliet a brikiet
- výroba elektrickej energie z biomasy
- výroba chladu z nízko potenciálového tepla (trigeneácia)
- kogenerácia
- konštrukcia teplární na biomasu (napr. štiepku)
- konstrukcia turniketov, dopravíkov, odlučovačov, filtrov, cyklonov, drvičov
- skúsenosti s využitím nízko potenciálového tepla
- konštrukcia pecí, kotlov na spaľovanie štiepky, alebo iného materiálu
- projektovanie v oblasti čističiek odpadových vôd
- energetické zhodnocovanie odpadov a biomasy
- projektová a administratívna činnosť, štrukturálne fondy EÚ, podpora vedy a výskumu APVV
- partnerská spolupráca na projektoch financovaných z rôznych fondov, hľadanie možnej spolupráce
- štúdie hodnotiace rentabilitu riešení
- prvotné štúdie
- realizačné a výkonné projekty
- expertízy

Realizácie riešení  

Vieme zabezpečiť výrobu  a realizáciu Vašich projektov či už vo vlastnej réžii, alebo sprostredkovane s overenými partnermi - kvalifikovanými výrobnými spoločnosťami, s ktorými máme zmluvnú spoluprácu.

 

Referencie

prehľad aktivít a realizácií:  

súbor 1   súbor 2  súbor 3  súbor 4

 

príklady softwérovej kompatibility pri riešení Vašich projektov:

Catia

Inventor

Solidworks

Mathematica

Adams

Solid Edge

Ansys

Simulia

a iné podľa potreby dohodnunej spolupráce

Rekonštrukcie, adaptácie, inovácie

Vieme zabezpečiť prerobenie, adaptáciu, repasáciu alebo inováciu strojov zariadení a konštrukcií podľa Vašich požiadaviek. Ponúkame aj nasadenie kvalifikovanej pracovnej sily pre krátkodobé zákazky v teréne alebo priamo vo Vašej spoločnosti.

 

Fotky

 

 

 

Kľučové slová vysťihujúcie našu činnosť:

konštruktér, mkp analýza, mkp výpočty, realizácia, projektant, výroba, štúdia, expertíza, navrhovanie, vývojár, inžinierska činnosť, posudok, správa, dizajn, návrh, výkresy, výkresová dokumentácia, technologický postup, výrobný proces, biomasa, peleta, briketa, dynamika, statika, oceľová konštrukcia, hriadeľ, ozubené koleso, skrutka, matica, valec pies, tvorba DWG, 2d do 3d, konštrukčná kancelária, konštrukčná agentúra, prersonálna agentúra....

autor: Ing. Juraj Ondruška PhD.

Kontakt

J.O.C. ,s.r.o.

Šancová 37
Bratislava
83104


+421903857896