O nás

Našim cieľom je spokojný zákazník. Disponujeme tímom odborníkov a technológov s dlhodobými skúsenosťami s konštruovaním širokého spektra strojov, konštrukcií, zariadení, výrobných liniek a technologických komplexov. Radi pre Vás vytvoríme ideovú štúdiu alebo len poradíme pri konzultácií. Tak zaistíme profesionálny servis behom všetkých konštrukčných fáz vašich zákaziek vrátane sprostredkovania výroby a realizácie, stavebného dozoru, až po prototypové skúšky, ochranu duševného vlastníctva až po zavedenie do sériovej výroby.

Máme skúsenosti v oblasti:

- výskumu
- konštrukcie
- strojného priemyslu a tvorby výkresovej dokumentácie
- zariadení pre čistiarne odpadových vôd (ČOV)
- zariadení bioplynových staníc
- riešenia európskych projektov ako aj projektov národných agentúr
(EŠF, VEGA, KEGA, RF, CEKOMAT, WASTRE, APVV ..... )
- strojného priemyslu a tvorby výkresovej dokumentácie
- návrhu a realizácii hydraulických systémov a riadenia
- recyklácie a spracovania rôznych odpadov a biomasy
- priemyselnej informatiky, automatizácie a robotiky
- zemných a výkopových prác
- konštrukcie:

 • obrábacích strojov, a výrobnej techniky
 • tvárniacich strojov
 • extrúderov
 • kotlov na biomasu
 • konštrukcie briketovacích lisov
 • peletovacích lisov
 • strojov pre stavebníctvo poľnohospodárstvo a úpravníctvo
 • zariadení pre chemický priemysel
 • zariadení pre farmaceutický priemysel
 • zariadení pre letecký priemysel
 • zariadení pre automobilový priemysel
 • vojenskej techniky
 • lodí
 • motorov
 • zemných strojov
 • drvičov
 • špeciálnej techniky
 • a iných zariadení

- stavebníctva a realizácie stavieb, ako aj stavebného dozoru
- ekológie a legislatívy
- zlievarenstva
- výroby a spracovania kovov a ocelí
- jednania s úradmi a organizačné schopnosti
- ekonomického, podnikateľského poradenstva a účtovníctva
- kúpy a predaja tovarov
- sprostredkovateľskej činnosti v oblasti služieb a výroby
- počítačové služby, spracovanie údajov, hardware, software, siete, internet
- zabezpečovacie systémy
- nákladnej cestnej doprave, údržbe motorových vozidiel, zakladania stavieb a zemných prác
- cestovného ruchu
- konštrukcie stavebných strojov a zariadení
v prípade dostatočnej technologickej prípravy vieme zabezpečiť vývoj v rôznej oblasti.

 

Obchodný register

 

partneri:

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fermont s.r.o.

Civest Slovakia spol. s.r.o.

KONŠTRUKTA-Industry, a.s.

S.O.TRAVEL s.r.o.

MAT - autodoprava

P.B.I. s.r.o.

VI GROUP, spol. s r.o.

HCOM

AJ Team s.r.o.

Intech Slovakia, s.r.o.

Energy team

Embyt

RUSTIQUE, a.s.

a iný ....

V prípade akýchkoľvek dotazov nás neváhajte kontaktovať.

autor: Ing. Juraj Ondruška PhD.


Fotky

konštrukcia

—————

—————

——————————


prehľad aktivít a realizácií:  

súbor 1   súbor 2  súbor 3  súbor 4


Kontakt

J.O.C. ,s.r.o.

Šancová 37
Bratislava
83104


+421903857896